Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PMBOK®Guide 5th ed.

Możliwość uzyskania 23 punktów PDU

Cel i adresaci szkolenia:


Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach prowadzonych w organizacji. Realizujemy to poprzez dostarczanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem ról, narzędzi pracy oraz reguł i zasad postępowania na podstawie standardu PMBOK® Guide 5th.ed.

Po szkoleniu słuchacze będą dysponowali:


 • wiedzą o podstawowych zasadach obowiązujących w projektach
 • warsztatowym doświadczeniem ćwiczeń w wybranych metodach i narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami
 • rozumieniem istoty planowania i realizacji projektu w ujęciu pogrupowanym w wiązki tematyczne
  • Trójkąt: Zakres – Koszt – Czas
  • Ludzie w projekcie
  • Dynamika zarządzania projektem
  • Zarządzanie ryzykiem i jakością

Adresaci szkolenia:


Szkolenie jest adresowane do osób, które mają powierzone w projektach określone role oraz odpowiedzialności, potrzebują rozumienia profesjonalnych struktur, reguł i dynamiki projektu.
W szczególności adresatami są kierownicy i liderzy zespołów projektowych a także te osoby z działów funkcjonalnych organizacji, które mają wpływ na bieg projektu i są silnie związane z jego wynikami.


zapytaj o szkolenie→

Ilość PDU: 23

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 8-12 os.


Zapytaj o szkolenie:PMI®, PMBOK® Guide, logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
Szkolenia afiliowane przy PMI®.

Klienci, wybrali również:

Przygotowanie do certyfikacji PMP® (w oparciu o PMBOK® Guide 5th.ed.)


Zobacz →

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


ZOBACZ

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie (wg. PMBOK® Guide 5th.e.d)


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć